0
Kullanıcı (anonim)

T2 ağırlıklı sagital T1 ağırlıklı sagital ve aksiyal planlarda kesitler alınmıştır Lomber lordoz düzleşmiştir vertebra korpus yükseklikleri posterior elemanları ve sinyal intensiteleri normaldir T12 vertebra korpusunda fokal yağlı hemanjiom mevcuttur L5 S1 diskinde hidrasyon kaybı dikkati çekmiştir l45 düzeyinde disk bulging dikkati çekmiştir L5 S1 düzeyinde disk bulging sol posterolateral protrüzyon annüler yırtık tekal Saka bası sol lateral reseste daralma dikkati çekmiştir Bilateral nöral foramenler spinal kanal genişliği normaldir distal spinal kord konus medullaris kauda ekina ve para spinal yumuşak dokular normaldir

Admin yanıtlandı