Anestezi

Bir insanın ameliyat edilebilmesi için anestezi uygulanması gerekir. Yani ameliyat sırasında insanın ağrı duymasını engellemek için anestezi yapılır. Günümüzde yapılabilen çok karmaşık bir çok ameliyat eğer anestezi teknikleri geliştirilmiş olmasaydı yapılamazdı. Anestezi uzmanlarınca uygulanan anestezi sayesindedir ki insanlar ağrısız bir yaşama kavuştular. Modern anestezi ilaçları, eskiden çok sık rastlanan anesteziye bağlı tehlikeleri günümüzde kabul edilebilir düzeylere indirmiştir.

GENEL ANESTEZİ:

Genel anestezi, pek çok önemli ameliyatın yapılabilmesi için hastanın uyutulması anlamına gelmektedir. Modern anestezi ilaçları ile gerçekleştirilen bu uyku hali sırasında hasta, anestezi uzmanlarınca sürekli olarak yakından takip edilmektedir. Bu şekilde gerekli uykunun derinliği ayarlanabilmekte, hasta doğru zamanda ve konforlu bir şekilde uyandırılabilmektedir.

LOKAL ANESTEZİ:

Lokal anestezi, basit ve kısa süreli bir takım ameliyatların yapılabilmesi için hastanın ameliyat edilecek olan vücut bölgesinin uyuşturulması anlamına gelmektedir. Bu amaçla kullanılan kimisi uzun etki süreli, kimisi ise kısa etki süreli ilaçlarla; hastanın uyutulmasına gerek kalmamaktadır. Bu sayededir ki pek çok ameliyat günümüzde günü birlik işlemler olarak yapılabilmekte, hasta aynı gün içinde normal yaşantısına dönebilmektedir. Lokal anestezi de genellikle anestezi uzmanlarınca uygulanmaktadır.

SEDASYON:

Sedasyon hastanın sakinleştirilmesi anlamanı gelmektedir. Kimi tanısal veya tedavi amaçlı girişimlerde hastanın bir yeri kesilmemekte, ağrı oluşturulmamakta ama hasta rahatsızlık duymaktadır. Kişinin yaşam kalitesini düşürmemek açısından bu tip işlemler artık sedasyon altında, yani hasta sakinleştirilerek yapılmaktadır. Bu sedasyon işlemi de modern ilaçlar sayesinde ama yine anestezi uzmanlarının gözetiminde yapılmaktadır.

ENTÜBASYON:

Entübasyon, bir ameliyatı yapmak üzere genel anestezi uygulanıp uyutulacak hastanın boğazına bu işlem öncesinde tip tüpü yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tüp sayesindedir ki, hasta derin uyku halinde iken; hatta anestezi uzmanının kararına göre koma durumuna sokulmuşken hastanın nefes alması sağlanır. Böylece tüm hayati organlarına yeterli oksijen sağlanmış olur. Entübasyon sonrası, anesteziden çıkan yani ameliyat bitip te uyandırılan hastanın boğazında birkaç gün rahatsızlık hissi oluşabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir